2009-01-25

Politinė filosofija Kinų Naujuosius metus pasitinkant

Ryt - Naujieji Metai pagal Kinų kalendorių. Turint mintyje, kad kas šeštas iš mūsų (pasaulio gyventojas) - kinas, o Kinijai prognozuojama sėkminga ir įtakinga ateitis, verta atidžiau patyrinėti naujus įpročius ir stebėti galingus "vėjus". Reikia laikyti ranką ant stipraus "pulso". Tuo labiau, kad visi mūsų pranašai su ypatinga ištikimybe orientuojasi į Kinų horoskopą, o nuo rytojaus ateina tikrasis "auksinis jautis"!

Sukau galvą, ką įdomaus parašyti apie kinišką rinkodarą, bet čia pasipainiojo be galo įdomi ir pamokoma lietuviška diskusija politine tema apie rinką ir libertarinę visuomenę. Tokia įdomi, kad laikas, praleistas prie kompiuterio praėjo nejučiomis. Su prasmingais apmąstymais. Nutariau pasidalinti.


Gerai vadybai būtina karšta širdis, bet nė kiek nemažiau reikalingi blaivaus mastymo pagrindai, logika, gebėjimas analizuoti. Politika - akivaizdi vadybos, pardavimų ir rinkodaros sritis. Vis dar silpnai išpurenta ir prastai prižiūrima. Visi skaudžiai kenčiame dėl valdžios vyrų neūkiškumo, valdymo klaidų, rinkodaros stygiaus. Todėl, linkėdamas puikių Kiniškų Naujųjų, įterpiu savo "trigrašį" į politinę kritiką.


Straipsnį ir visą intelektualią diskusiją rasite čia:
Taupumo dėlei aš publikuoju tik savąjį atsakymą.


[pradžia]
Kolegos, leiskite prisijungti prie šios labai įdomios diskusijos. Iš principo sutikdamas su dauguma minčių ir pasisakymų, prie kurių sunku ką nors pridurti, pridėsiu tik kuklias abejones kai kuriais baziniais teiginiais.
 1. Stipri vietinė savivalda.
  "Valstybininkai ir neoliberalai nori koncentruoti galią (valstybės ir pinigų valdžią) vienose rankose." Ne tik. Šito nori visi, kas prisiliečia prie valdžios. Valdžia savo prigimtimi siekia VISKĄ KONTROLIUOTI. Šį siekį viską kontroliuoti efektyviausiai riboja priešpastatytas analogiškas kito asmens siekis.
  "Libertarinėje visuomenėje iš viso nėra centralizuotos valdžios, kiekvienas visuomenės narys pats yra valdžia, nes priklauso kokiai nors institucijai (tarybai, federacijai, lygai), per kurią ir vykdo savo valią." Puiki idėja! Ją kadaise labai energingai plėtojo Rusijos anarchistai. Problema ta, kad nežinomi metodai, būdai KAIP šią idėją REALIZUOTI praktiškai. Pačiai idėjai iš esmės pritariu. 
 2. Vyraujanti kolektyvinė nuosavybė
  Ar teko matyti, kad kolektyvinė nuosavybė būtų energingai didinama, gerinama, puoselėjama, tobulinama? Praktika rodo, kad energingas augimas būna centralizuoto, ambicingo ir autokratinio valdymo atveju. Prisiminkim sėkmingas imperijų, korporacijų, įmonių, ūkių (netgi Lietuvos po 1919 m., Rusijos po Stolypino reformos, pan. plėtras). Kaip taisyklė, sėkmė susijusi su ambicingu ir didelę valdžią turinčiu lyderiu. Rizika: "Vyraujanti kolektyvinė nuosavybė" veda į ūkio plėtros lėtėjimą kitų ūkių atžvilgiu, nes nelieka natūralios vadybos ir verslumo talentų atrankos. 
 3. Užkirstas kelias monopolijoms
  "...kapitalizmo prigimtyje slypintis dominavimo prieš konkurentus ir jų eliminavimo siekis gimdo natūralią monopoliją." Nesutinku. Monopolijų "gaminimas" nesusijęs su kapitalizmo prigimtimi. Šis siekis egzistavo gerokai prieš atsirandant kapitalizmui (Egipto, Romos, pan. imperijos, Erodo biblinis poelgis, Aleksandro, Vytauto Didžiųjų užkariavimai, t.t.) . Greičiausiai jis susijęs su bendražmogiškąja (būdinga būtent socializmui), KONKURENCIJOS BAIME. Kapitalizmo ideologija - vienintelė, kuri kovoja su šia baime.
  "...neveikia jokie jų antimonopoliniai ir antikarteliniai įstatymai. Vadinasi, ydinga pati ekonominė korporacinio kapitalizmo sistema." Nesutinku. Jei neveikia centralizuoti įstatymai, tai ydinga yra valstybinė valdžia, kuri nepadaro savo pačios sukurtų įstatymų efektyviais (t.y. kokybiškais), o ne korporacijos, kurios piktnaudžiauja tos pačios ydingos valstybinės valdžios priedangoje. Užkirsti kelią piktnaudžiavimams - esminė ir viena pagrindinių valstybinės valdžios funkcija ir prievolė. Su šia funkcija ir prievole nesusitvarko kas? 
 4. Panaikinta pinigų diktatūra
  "Manau, mūsų visuomenė pasiekė nužmoginimo viršūnę, kai rinkodaros vadovėliuose jaunimą ėmė mokyti, kad viskas yra prekė – žmogus, jo darbas ir jo idėjos." Kategoriškai nesutinku. Ši nuostata atsirado ekonomikos, o ne rinkodaros vadovėliuose. Ekonomika, kaip mokslas atrado galimybę tyrinėti kompleksinius reiškinius pasitelkiant universalų matą - pinigą. Reikia pabrėžti, kad savo laiku šis atradimas sudarė prielaidas milžiniškai pažangai (iki tol atsilikusi Europa padarė didžiulį šuolį kitų ekonomikų atžvilgiu, o JAV iš viso pademonstravo stebuklą). Rinkodara, atvirkščiai, - keičia, "sužmogina" šias nuostatas ir nagrinėja žmonių grupių esamus (t.y. susiformavusius) įpročius ir ieško būdų, kaip juos patenkinti. Taigi, tamsta painiojate priežastį su pasekme. Rinkodara visų pirma PRISITAIKO prie pasekmių. Be to, rinkodara yra mokslas ir ūkinė praktika, ji nesusijusi su pedagogika, tad negali tiesiogiai mokyti jaunimo. Pedagogika, kaip taisyklė, yra reguliuojama valstybės. Taigi, dėl blogai išmokyto jaunimo reikia kreiptis į atitinkamą ministeriją, arba siųsti savo vaikus mokytis į kitą aukštąją mokyklą.
  Grįžtant prie "nužmoginimo viršūnės", visiškai sutinku, kad laiminga gali būti tik harmoninga visuomenė. Kartas nuo karto visuomenės nukrypsta nuo bendaržmogiškų nuostatų. Visada malonu išgirsti neabejingo žmogaus praktiškus pasiūlymus, kaip galėtume taisyti padėtį konkrečiu metu.
  "Manau, šioje beviltiškoje situacijoje reikia pradėti nuo paprasčiausių dalykų – pvz., iš baudžiamojo ir administracinio kodekso išbraukti pinigines baudas, jas pakeičiant įkalinimu ir viešaisiais darbais..". Pritariu, kad idėja nebloga. Ar tamsta galėtumėte pateikti sąmatą, kiek kainuos pastatyti ir prižiūrėti reikiamą kiekį kalėjimų? Kokius nuostolius atneš visuomenei įkalintų žmonių prastovos? Vienu sakiniu: ar tamsta esate ūkiškas, atsakote už savo žodžius, ar tik burną aušinate?
  Kalbant apie moralinę-auklėjamąją (nenužmogėjimo) pasiūlymo pusę, norėčiau paklausti, kokią moralę išugdysime, visus konfliktus spręsdami įkalinimais? 
 5. Išplėsta viešoji erdvė.
  Suprantu, kad žemė ir ežeras gali būti privati Dievo nuosavybė, tik ne valstybės ar, juo labiau, žmogaus..." Iš principo sutinku. Mane irgi erzina mano laisvės suvaržymai. Tik noriu pasiteirauti, ar Dievas ir šiukšles aplink tą ežerą surinks? Ir eketes dūstančioms žuvims lede prakirs? Jeigu ne, tai jis - prastas šeimininkas... Ar galite pasiūlyti sistemą, kuri atrinktų geriausiuosius ūkininkus ir priverstų juos efektyviai rūpintis Dievo nuosavybe? [pabaiga]

Grįžtant prie Kinijos. Mūsų šalys panašios tuo, kad abi vaduojasi iš komunistinės ideologijos ir ieško naujos ūkio filosofijos. Įdomu, kas sparčiau tobulės politinėje vadyboje ir filosofijoje: Lietuva ar Kinija? O ką šiuo klausimu artimiausiais metais nuveiksme kiekvienas iš mūsų?

1 komentaras:

Arvydas rašė...

Remigijau, BRAVO!
Pritariu daugeliui Tavo teiginių ir pastebėjimų. Kadangi taupau savo laiką ir energiją, tad šios diskusijos papunkčiui nekomentuosiu. Pastebėsiu tik keletą dalykų.
1. Pats diskusijos formulavimas veda prie "iečių laužymo" (diskusija vardan diskusijos), o ne prie konkrečių išeičių paieškų.
2. Tipiška valdiško (ar iš seniau - sovietmečio) žmogaus pozicija: "JIE" kažką daro blogai, "JIE" yra dėl kažko kalti. Aš nekaltas - aš tik sraigtelis. Tokių žmonių pirmiausia klausiu: o ką TU darai, kad būtų geriau? Ar skiri nors dalį savo laiko, pastangų bendruomenės ar visuomenės pažangai (pačiomis įvairiausiomis formomis)?
3. Kaip gerai pastebėjai, monopolijų problemos turi ilgą istoriją. Godumą gimdo ne visuomeninė santvarka, o žmogaus prigimtis (mūsų programinėje įrangoje Dievo įrašyti postulatai: Išgyventi, Pratęsti save ir pan.). Ir tik visuomenėje naudojamos žaidimo taisyklės, kultūrinė aplinka, žmonių išsiauklėjimo lygis, požiūriai, (ne)toleravimas, aktyvumas bendruomenių ir visuomenės gyvenime daugiau ar mažiau sutramdo taip vadinamąją "tamsiąją" žmogaus pusę...
Pastebėjau, kad puikūs tramdomieji marškiniai - sąžininga konkurencija. Visose srityse!
Tai pažangos variklis, darantis įspūdingus pokyčius ekonomikoje, kultūroje ir politikoje. Su sąlyga, kad žmonės dalyvaus... ir tokiu būdu sudarys konkurenciją. Ar kaltindamas kitus gali sudaryti konkurenciją? :)

Autorystė

© Visos publikavimo teisės priklauso tinklaraščio autoriui nuo pažymėtos publikavimo datos. Norėdami panaudoti bet kurį tekstą arba jo dalį privalote nurodyti šią svetainę-tinklaraštį ir autorių.