2009-05-29

Draugystė po burėmis nesuvaidinama!

Šiemet Microsoft partnerių rinkodaros klubo susitikimas aiškiai kitoks. Su pranešimais "Facebook" tinkle ir savarankiškesnis, labiau klubinis, kamerinis. Permainos pagal ekonominio laikmečio dėsnius. Pranešėjai (net trys) visi kaip vienas tvirtina:
 1. Šiandien klientas visų pirma suvokia save kaip asmuo ir tik po to - kaip įmonės atstovas.
 2. Šiandien klientas daugiau laiko ir susitikimų praleidžia virtualioje erdvėje.
 3. Rinkodara ir komunikacija energingai persikelia į bendravimo socialinuose tinkluose sferą.
Diskusijos (nenuilstančios Ramintos Povilaikienės dėka) plačios, intensyvios, atviros. Deja, rinkodaros specialistai nepatenkinti: jie norėję daugiau B2B, o ne B2C akcentų. Še tau kad nori! Specialiai peržiūriu vieno garsiausių pasaulyje CRM (tipiškas B2B) konsultantų Paul Greenberg seminarą. JAV ir Lietuvos specialistų išvados sutampa 100%. Tai kur nesusipratimo esmė?

B2B sektorius šiuo metu panašėja į B2C. Abu sektoriai pamažu "susilieja", o ateityje skirtumai - tik mažės. B2B kompanijos vis labiau gilinasi į kliento verslo specifiką. "Aberdeen" tyrimas "Sales Intelligence 2009" atskleidžia, kad geriausios kompanijos šiandien išsiskiria tuo, kad gerai žino ir konkrečiai apibrėžia savo klientų verslo įžvalgas:
 1. supranta jų verslo iššūkius (79%, +13%),
 2. supranta, kaip priderinti savo pasiūlymus prie šių iššūkių (73%, +14%),
 3. turi informaciją apie konkurencinius išskirtinumus (73%, +18%).
Viskas sutampa. Konsultantai ne veltui savo duoną valgo. Analizuokim giliau. Šiandien didžiausių sunkumų patiria ta B2B sektoriaus dalis, kuri užsiima stambiais investiciniais projektais. Bet čia - visai kita problema, ją formuluoti ir spręsti reikia kitaip!

Taigi, ką daryti, kai barža iš upės išplaukia į neramią jūrą?
 1. perkrauti krovinį į jūrinį laivą arba laivus,
 2. visais turimais būdais skaidyti ir mažinti riziką,
 3. parodyti klientui, kad dėl neramumų krovinio vertė galutiniame uoste smarkiai kyla.
Ir svarbiausia: spręsti apie verslo galimybes kartu su savo klientu visiškai atviromis kortomis, nes dabar toks laikmetis, kai visi žmonės:
 1. slepiasi, užsidaro, darosi atsargūs,
 2. ieško patikimo peties, nuoširdumo.
Kaip skelbia "Ambesail" šūkis: "Draugystė po burėmis nesuvaidinama!"

2009-05-14

rinkoje - INFOBALT TV


Kviečiu visus žengti didelį žingsnį į Web 2.0 pasaulį. Ten nėra nei sienų, nei valstybių, nei teritorijų. Ten niekas neklausia tautybės, religijos, odos spalvos ar seksualinės orientacijos. Ten - tiesiog kitokios, vis dar mažai kam žinomos "žaidimo taisyklės", besiformuojanti etika ir nerašyti įstatymai.

Dar niekada Lietuvoje nebuvo tokios didelės apimties seminarų, transliuojamų internetu, programos. Dar niekada Lietuvoje nebuvo skiriama tiek daug dėmesio profesionaliąjai interneto rinkodarai. Būtinai skirkite laiko, prisijunkite ir peržiūrėkite! Čia galima pamatyti geriausius 2009 m. gegužės 19 d. - 22 d. INFOBALT parodos seminarus (spauskite užrašą "USTREAM" TV lange arba pasirinkite iš meniu straipsnio apačioje).

INFOBALT TV programa
2009-05-04

Kuo išsiskiria verslo lyderiai?


Kadangi Lietuvoje sunku gauti statistiką dėl mažų rinkos apimčių ir šiokio tokio atsilikimo verslo valdymo elementų taikyme, dažnai tenka naudotis užsienine praktika. "Aberdeen Group" apklausė daugiau kaip 250 įmonių, apibendrino duomenis ir paskelbė rezultatus. Skaičiai gana iškalbingi. Atmetus didžiają dalį abejotinų išvadų, lieka penki akivaizdūs punktai, parodantys, kuo pirmaujančios SVV (Smulkus ir Vidutinis Verslas, angl. - SMB) įmonės skiriasi nuo atsiliekančiųjų. Kadangi "Aberdeen Group" naudojo gana gudrią metodiką, panašu, kad išvados turėtų galioti visame pasaulyje, taip pat ir mums.

Pateikiu akivaizdžiausias išvadas:
 1. Dominuoja dvi priežastys, dėl kurių SVV (Smulkus ir Vidutinis Verslas, angl. - SMB) koncentruoja pastangas ir investuoja į auditorijos pritraukimo (angl. "lead generating") veiksmus:
  1.1. Didinti žinomumą rinkoje (53%).
  1.2. Gerinti rinkodaros investicijų grąžą (39%).
  Dėl pirmosios priežasties visos kompanijos sutaria maždaug vienodai, bet antrąją priežastį lyderiai linkę minėti 1,5 karto dažniau už atsiliekančiuosius.
 2. Geriausios SVV įmonės skiria žymiai daugiau laiko bei resursų pagrindiniams rodikliams matuoti ir stebėti. Lyderiai beveik 2 kartus labiau už atsiliekančiuosius linkę stebėti pritraukimų santykį su pardavimais.
 3. Gebėjimai ir technologijos. Atsiliekantieji yra linkę daugiau dėmesio skirti technologijai negu procesams, aiškintis žinomumo rinkoje poreikį, rinkodaros bei pardavimų pelningumą. Tuo tarpu geriausios SVV organizacijos išsiskiria tuo, kad daug sėkmingiau organizuoja duomenų mainus tarp rinkodaros ir pardavimų.
 4. Technologijų panaudojimas. 73% geriausiųjų SVV įmonių ir tik 25% atsiliekančiųjų naudoja valdymo sprendimus. Tai liudija, kad technologija tikrai yra svarbi. Be to, kaip rodo tyrimas, SVV lyderiai naudojasi procesų valdymu, organizaciniais gebėjimais bei skiria daug dėmesio įvertinimo ir monitoringo sistemoms.
 5. Pastebėta, kad atsilikėliai taip pat planuoja pagerinti rinkodaros investicijų gražą, automatizuodami auditorijos pritraukimo ir valdymo procesus. Deja, tyrimas atskleidžia, kad atsiliekančiosios SVV įmonės neturi organizacinių gebėjimų, kurie būtini įgyvendinti visą šių technologijų potencialą.
Taigi, kad ir kaip besisukiotumėm, technologija ir mokėjimas jomis naudotis - ypatingai svarbu, bet be organizavimo ir valdymo talentų išsiveržti į lyderius - nepavyks.

TweetIt from HubSpot

Autorystė

© Visos publikavimo teisės priklauso tinklaraščio autoriui nuo pažymėtos publikavimo datos. Norėdami panaudoti bet kurį tekstą arba jo dalį privalote nurodyti šią svetainę-tinklaraštį ir autorių.